19-20/10/2017 «Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці»

Запорізька обласна організація Національної спілки краєзнавців України, як співорганізатор заходу запрошує взяти участь у роботі

VIII науково-практичної конференції 

«Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці»

 


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Національний заповідник «Хортиця»,

вул. Старого Редуту, 9, о. Хортиця, м. Запоріжжя

 

ОРГАНІЗАТОРИ:

Міністерство культури України

Національний заповідник «Хортиця»

Інститут археології НАН України

Запорізький національний університет

Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького

Запорізька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Запорізька міська рада

 

Передбачається обговорення наступних проблем:

1. Історія запорозького козацтва: сучасний стан та напрямки дослідження.

2. Актуальні проблеми історії запорозького козацтва в музейній практиці.

3. Археологічні пам’ятки доби запорозького козацтва.

4. Збереження історичного ландшафту: проблеми і перспективи.

5. Реставрація музейних пам’яток.

6. Історичне краєзнавство.

 

В рамках конференції планується проведення круглих столів:

«Роль місцевого самоврядування у збереженні історичних пам’яток: традиції та сучасність»;

«Особистість — рушійна сила розвитку краєзнавства та дослідження регіональної історії (до 170-річчя з дня народження Я.П. Новицького)»;

«Дмитро Іванович Вишневецький – п’ять століть героїчної історії».

 

Робоча мова конференції: українська.

 

Проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

 

 

Контактні телефони:

(0612) 52-72-34

(096) 933-08-82 (Олександр Мірущенко)

 E-mail: zapovidnik@ukr.net

 

Для участі в конференції необхідно до 1 вересня 2017 року надіслати заявку та тези доповідей обсягом до 10 сторінок. Вимоги до оформлення матеріалів: текстовий редактор Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1 см, нижнє та верхнє – 2 см; посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати, перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга номер сторінки, наприклад [11, с. 96]; наприкінці тез подати список використаної літератури та джерел, який оформлюється згідно з ДСТУ7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Ілюстрації подавати з підписами.

 

Заявка

на участь у науково – практичній конференції «Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці» 

Дата та місце проведення: 19-20 жовтня 2017 р., о. Хортиця.

 

Прізвище ______________________________________

Ім’я ___________________________________________

По батькові ____________________________________

Адреса учасника ________________________________

Місце роботи___________________________________

Посада_________________________________________

Учене звання, ступінь_____________________________

Телефон_________________________________________

Тема доповіді, тез ________________________________

 

Пропозиція за формою участі: виступ із доповіддю, участь у публікації.

 

Потреба у готелі.

 

Ваші побажання по роботі конференції.