23/01/2017 Відбувся VI (черговий) з`їзд Національної спілки краєзнавців України

23 січня 2017 року відбувся VI (черговий) з’їзд Національної спілки краєзнавців України. Краєзнавців. Громадськість, науковці, представники ЗМІ та всі, хто любить свій рідний край і працює на благо України та українського народу прийняли участь в роботі з’їзду.


На порядку денному з’їзду стояли наступні питання:

 

1. Звіт Правління Національної спілки краєзнавців України

2. Звіт Ревізійної комісії Національної спілки краєзнавців України

3. Інформація Голови мандатної комісії Національної спілки краєзнавців України

4. Про внесення змін до Статуту Національної спілки краєзнавців України

5. Вибори Голови Національної спілки краєзнавців України

6. Вибори Голови та членів Ревізійної комісії Національної спілки краєзнавців України

7. Вибори нового складу Правління та Президії Національної спілки краєзнавців України.

Вітання організаторам, делегатам та учасникам з’їзду надіслали:

 

Міністр культури України Євген Нищук (лист від 23.01.2016 р. № 139/5/13-17)

 В своєму зверненні він підкреслив, що діяльність спілки вже не одне десятиліття є  визнаною державою, широкою громадськістю та науковцями. На благо збереження духовності й історичної пам’яті українського народу працюють академіки й учні, педагоги і студенти, історики та екологи, музеєзнавці та археологи, культурологи й правознавці, філологи та бібліотекарі від Закарпаття до Донбасу, від Полісся до Причорномор’я. Працюючи на користь розвитку культури та краєзнавчого руху, залучення до пізнання своєї землі широких верств населення, краєзнавці Спілки сприяють формуванню в громадян почуття самосвідомості, глибокої поваги до історії культури, мови та традицій українського народу. В сучасних непростих умовах для нашої держави важливо зберігати та примножувати історичну пам’ять і напрацювання попередніх поколінь, не знижувати високу активність практичної діяльності, яку з року в рік демонструє Національна спілка краєзнавців України.

 

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич

 Міністр привітала поважних делегатів та гостей з відкриттям з’їзду Спілки, історія якої налічує більше 90 років, а практична діяльність високо оцінена Українською державою. Саме тому складно переоцінити діяльність краєзнавців, спрямовану на збереження безцінної національно-культурної спадщини українського народу, унікальних природних скарбів нашої Батьківщини. Краєзнавча спільнота України плідно розвиває освітянське краєзнавство, розробляючи науково-методичну і навчальну літературу, формує в шкільній та студентській молоді почуття патріотизму, морально-етичні цінності й бажання  стверджувати духовні основи українського суспільства.

 

Народний депутат України Володимир Литвин

 В привітанні народний депутат підкреслив значення краєзнавства, як безцінної скарбниці збереження історичного досвіду, всього того найкращого, що витримало випробування часом у сфері матеріальної і духовної культури, кревною пам’яттю єднаючи покоління минулі з поколіннями сучасними й прийдешніми. Вітчизняну історію важко уявити без подвижницької діяльності численної плеяди літописців рідного краю, які сенс свого життя бачили у збереженні багатих народних традицій, пропагуванню їх неповторних особливостей, відновленню забутих сторінок «малої» історії, пошануванню імен славетних земляків. Вагомим набутками краєзнавців з відродження національної історико-культурної спадщини, просвітницької роботи, патріотичного виховання нині по праву пишається все українське суспільство.

 

Ректор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

 В. Бакіров

 Ректор привітав членів Спілки з цією видатною подією в житті краєзнавців нашої країни і наголосив, що саме краєзнавці були й залишаються першими у благородній справі дослідження й популяризації культури нашого народу, його досягнень у всіх сферах життя. Сьогодні краєзнавчий рух – один з найпотужніших суспільних явищ, який об’єднує тисячі ентузіастів від академіка до школяра. Свого часу саме на Харківщині був утворений Український комітет краєзнавства, діяли його центральні органи. Харківчани пишаються славетними іменами краєзнавства, чиї життя та діяльність були пов’язані з цим краєм: В. Н. Каразін і І. І. Срезневський, Д. І. Багалій і Д. І. Яворницький, М. Ф. Сумцов і Д. К. Зеленін, багато інших.

З трибуни з’їзду пролунало багато і особистих привітань учасникам

історичного заходу

 

Член Президії правління Національної спілки краєзнавців України, директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії і права Національної академії Наук України Смолій Валерій Андрійович особливо підкреслив роль краєзнавців Спілки у виданні першого за історію незалежної України підручника «Краєзнавство» та запровадження такої нової форми краєзнавчої роботи спілчан – виїзні засідання, які за підзвітний час були організовані правлінням та головами обласних організацій і пройшли територіями вже багатьох областей.

    Начальник Управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів Державної інспекції навчальних закладів України, доктор історичних наук, професор Телячій Юрій Васильович окрім привітань спільчанам та учасникам з’їзду ознайомив присутніх із Наказом МОН України від 20.01.2017 р. № 31 «Про нагородження відзнаками міністерства найактивніших та найпродуктивніших членів Національної спілки краєзнавців України». Нагороди МОН України вручив Голова НСКУ Реєнт О. П.

    Ректор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, академік НАПТ України, член-кореспондент НАН України, професор, д. ф. н., Андрущенко Віктор Петрович та проректор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, д. і. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник голови НСКУ Андрусишин Богдан Іванович, привітали членів та гостей з’їзду і передали Національній спілці краєзнавців видання, які побачили світ завдяки зусиллям та невтомній праці дослідників історії України з числа викладацького складу цього вишу.

 

Громадський та політичний діяч, Голова Фонду «Рідна країна», доктор політичних наук Томенко Микола Володимирович особливо підкреслив роль краєзнавців у формуванні свідомої нації та наголосив на нагальній потребі викладання курсу історії України у ВИШах.

Представник Української православної церкви Київського патріархату, к. церк.-і. н., викладач кафедри церковної історії та інспектор Київської православної богословської академії, голова Переяслав-Хмельницького єпархіального інформаційно–просвітницького відділу священник Іван Сидор від імені Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета за заслуги з відродження духовності України та утвердження Помісної Української Православної Церкви відзначив кращих членів НСКУ Орденами Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня та Орденами Святого архістратига Божого Михаїла.

 Із звітом Правління Національної спілки краєзнавців виступив Реєнт Олександр Петрович - Голова Національної спілки краєзнавців України, д. і. н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.

   У вступному слові Голова Спілки особливо підкреслив, що за останні п'ять років, вже без її засновника, Національна спілка краєзнавців України не лише зберегла лідируючий статус як найчисельнішого та найвпливовішого об'єднання професійних дослідників і літо­писців рідного краю, а й продовжує зростати у кількісному відношенні, урізноманітнює форми своєї практичної роботи, підвищує її якість та ефективність, зберігає і примножує бага­толітні традиції діяльності на користь своєї Батьківщини. Усім досягненням ми завдячуємо десяткам та навіть сотням крає­знавців кожного регіону України – від Галичини до Донбасу, від Полісся до Причорномор'я, від Волині до Слобожанщини. В сучасних складних умовах для нашої державності важливо пам'ятати, що збереження духовності й історичної пам'яті українського народу, активна дослідницько-творча діяльність у галузі культури, історії та краєзнавства є таким же важливим завданням, як і захист суверенітету і територіальної цілісності.

   Голова відзвітував за роботу  Національної спілки краєзнавців України у 2012-2016 рр., яка охоплювала декілька напрямків:

- організаційний (розши­рення структури, вдосконалення форм координаційної роботи, внесення змін до Статуту),

- науково-методичний та видавничий (підготовка та видання літератури, реалізація краєзнавчих про­ектів, проведення конференцій),

- громадсько-просвітницький (співпраця з громадськими організаціями, реалізація просвіт­ницьких проектів),

- співпраця із органами влади, міжнародний (співпраця з представниками навчальних та наукових організацій, громадських установ інших держав)

Download
Звіт Правління НСКУ на VI з`їзді 23 січня 2017 року
ЗВІТ_Правління_на_VI_зїзді_НСКУ_23_01_20
Adobe Acrobat Document 370.5 KB

  Після Звіту про роботу правління НСКУ делегати з’їзду прийняли активну участь в його обговоренні, одночасно презентуючи досягнення своїх обласних організацій. Від Хмельницької обласної організації виступив її голова – Баженов Л. В. (Директор Центру дослідження історії Поділля при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, д. і. н., Заслужений працівник освіти України); Івано-Франківської – голова Косило М. Ю. (директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді МОН України, Заслужений працівник освіти України); Волинської – Бондаренко Г. В. (завідувач кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, к. і. н., заслужений працівник освіти України) та багато інших.

З питань внесення змін до Статуту Національної Спілки краєзнавців України доповів відповідальний секретар Спілки – Дмитрук Володимир Іванович, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.

 


Download
Проект Статуту НСКУ, прийнятий VI з`їзді 23 січня 2017 року
Проект_Статуту_НСКУ__на_VI_зїзді_НСКУ_23
Adobe Acrobat Document 548.6 KB

Делегати VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України

переобрали Головою НСКУ

 

РЕЄНТА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

 

Член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України, зав. відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст.,  доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.


Делегати VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України після  звітів одноголосно обрали голову та членів Ревізійної комісії, а також новий склад Правління та Президії Спілки.

На завершення роботи делегати прийняли Постанову з’їзду та Звернення від його уачсників до української громадськості.

ПОСТАНОВА

 

VI З’ЇЗДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

  

23 січня 2017 р., м. Київ

 

     VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України відзначає, що на початку ХХІ століття значно зросла роль краєзнавчого руху в розбудові й утвердженні української державності. Краєзнавству належить виняткове місце у процесі відродження духовності, історичної пам’яті та національної культурної спадщини, вивчення і збереження багатовікових культурних традицій самобутніх куточків України. Основні тенденції розвитку та суспільно значима роль краєзнавства, виявляють необхідність повноцінного використання його широкого потенціалу.

 

Заслухавши  та  обговоривши  звіт  Правління  НСКУ  про  роботу  за  період  з 23 січня 2012 р. до 23 січня 2017 р., з’їзд постановляє:

 1.    Роботу Правління Спілки за звітній період вважати задовільною.

 2.    Затвердити звіт Ревізійної комісії НСКУ.

 3.    Затвердити Статут НСКУ у новій редакції.

 4.    Обрати головою Спілки до чергового з’їзду члена-кореспондента НАН України, заступника директора Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, професора Реєнта Олександра Петровича.

 5.    Затвердити склад Правління до чергового з’їзду.

 6.    Затвердити склад Президії, заступників голови та відповідального секретаря Спілки на період до чергового з’їзду.

 7.    Затвердити голову та членів Ревізійної комісії НСКУ до чергового з’їзду.

 8.    Регіональним організаціям привести Положення про регіональну організацію у відповідність до нової редакції Статуту НСКУ.

 9.    Президії та Правлінню Спілки приділяти увагу проведенню заходів та підготовці видань, присвячених пам’ятним і ювілейним датам з краєзнавства.

 10.    Встановити Всеукраїнський день краєзнавства та з 2017 р. відзначати 28 травня (день відкриття І Всеукраїнської конференції з краєзнавства 1925 р. в м. Харкові), звернутися до органів влади затвердити його на державному рівні.

 11.    Президії Спілки звернутися до вищих органів державної влади про затвердження Державної програми розвитку краєзнавства до 2025 року.

 12.    Президії Спілки розробити пропозиції щодо співпраці Національної спілки краєзнавців України з центральними і місцевими органами державної влади, творчими спілками та громадськими організаціями.

 13.    Регіональним організаціям продовжувати дослідження маловідомих сторінок історії вітчизняного краєзнавства, міст і сіл України з урахуванням новітніх дослідницьких методик, підходів і концепцій, напрацювань попередників.

 14.    Регіональним організаціям приділити увагу бібліотечному, музейному краєзнавству, співпрацювати з місцевими бібліотеками, сприяти створенню районних краєзнавчих музеїв, підтримати краєзнавців-колекціонерів у їх експозиційно-виставковій діяльності.

 15.    З’їзд закликає регіональні організації тісно співпрацювати з центральними, регіональними та місцевими ЗМІ, інтернет-ресурсами, постійно дбати про поширення кращого досвіду роботи краєзнавчих осередків і окремих літописців рідного краю, брати участь у створенні краєзнавчих теле- і радіопрограм.

ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ

 VI З’ЇЗДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

 ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ

 

Дорогі співвітчизники!

 

23 січня 2017 року в м. Києві відбувся VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України. Науковці, діячі культури, освітяни, представники державних і громадських організацій зібралися, щоб обговорити актуальні питання діяльності Спілки, її місця та ролі в зміцненні української державності.

Вже більше, ніж 90 років Національна спілка краєзнавців України здійснює дослідницько-творчу діяльність у галузі краєзнавства, історії та культури в співпраці з державними органами, науково-дослідними установами, закладами культури й освіти, громадськими організаціями, зарубіжними колегами.

 Члени НСКУ своєю невтомною працею сприяють відродженню та примноженню духовності та історичної пам’яті українського народу. Прагнучи виховувати в громадян почуття національної самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови, традицій українського народу, а також інших народів, пов’язаних із ним своєю долею, шанобливого ставлення до скарбів рідної природи, Спілка залучає до активної краєзнавчої роботи представників усіх верств населення, незалежно від національної, політичної чи релігійної належності, особливу увагу звертаючи на молодь, формує в неї стійке почуття патріотизму і любові до рідної землі.

 Здобутки та напрацювання Національної спілки краєзнавців України з дослідження історії міст, містечок і сіл держави, її діяльність спрямована на збереження пам’яток історії та культури України. Протягом десятиліть Спілка підтверджує свій статус об’єднавчого центру професійних дослідників і літописців рідного краю, кожен представник якого докладає максимум зусиль в ім’я утвердження історичної правди про минуле України та роботи на благо кращого майбутнього для нашої держави.

 Діяльність НСКУ, серед іншого, спрямована на підтримку історичного, освітянського, музейного, культурно-мистецького, етнографічного, туристичного, природничого, пам’яткознавчого та бібліотечного краєзнавства. Делегати VI з’їзду закликають усіх, хто любить свій рідний край і працює на благо України та українського народу об’єднуватися довкола Національної спілки, координувати свою роботу і консолідувати зусилля, спрямовані на вивчення, дослідження та збереження пам’яток матеріальної і духовної культури.

Дорогі друзі, щиро впевнені, що лише спільна та активна робота краєзнавчої спільноти здатна примножити і зміцнити українське суспільство та державність.

 

Миру нашій землі, злагоди та спокою, добра і щастя на благо нашої рідної України!

 

 VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України м. Київ, 23 січня 2017 року

 

Write a comment

Comments: 0